นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ใช้กับเว็บไซต์karmakamet.co.th (“เว็บไซต์”) คุณมั่นใจได้ว่าเราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเคร่งครัดการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้บริการแก่คุณบนเว็บไซต์หมายถึงคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียด โยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้สำหรับใช้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้นหากคุณทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยัง เว็บไซต์อื่นใดกรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่คุณแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย

1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้

1.1ข้อมูลอัตโนมัติ สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราเซิร์ฟเวอร์จะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากชื่อโดเมน (domain) ของลูกค้า(หรือผู้ให้บริการที่เชื่อมโยงการเข้าถึงของคุณ) ยกเว้นอีเมล 1.2ข้อมูลที่คุณมอบให้เราจะเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้จากความสมัครใจของลูกค้า ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ร้านค้า เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า (ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล โทรศัพท์) และไม่จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตและเดบิตของลูกค้า

2.การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำ เป็นอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการ สอบสวน ป้องกันหรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเราอาจจะมีการเปิดเผย ข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้ (1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย (2) เมื่อมีความพยายามจะต่อต้าน หรือ ป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือ การดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าได้เกิดขึ้น (3) เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว Remark: ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใดใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

3.ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอลูกค้าบนสภาพแวดล้อมที่มั่งคงและปลอดภัย เราได้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เซิร์ฟเวอร์ SSL (Secure Sockets Layer)เพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการใช้ เบราว์เซอร์ SSL อาทิ Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox และSafari คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินการอย่างเป็นความลับ ในกรณีที่การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของเราถูก คุกคาม เราอาจจะแจ้งให้คุณทราบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราหากมีการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เราจะปฏิบัติในทันทีภายใต้สถานการณ์นั้นๆ และถ้าเรามีอีเมลของคุณ เราอาจจะแจ้งเตือนคุณผ่านทางอีเมล การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้อีเมลเป็นเครื่องมือในการประกาศแจ้งเตือน

4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณต้องการปรับปรุงหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ อีเมล customerservice@karmakamet.co.th หรือ (+66) 2-392-2845

5. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม ข้อข้องใจ หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณ สามารถติดต่อเราได้ที่Contact บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการประกาศแจ้งเอาไว้ในเว็บไซต์ของเรา.