How to live a gentle life

เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในจุดเล็กๆ และตระหนักรู้ในตัวเอง เป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปสู่ชีวิตที่เรียบง่าย และมีความสุข

1

หยุดพักในวันที่เร่งรีบ และหันกลับมามองสิ่งรอบตัว อย่างช้าๆ โดยไม่รีบร้อน ไม่ว่าจะเป็นการลิ้มรสกาแฟในช่วงเช้า หรือการเดินเล่นในสวนที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ สิ่งเล็กๆ เหล่านี้อาจดูเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความงดงาม และความสุขภายในใจ

2

การคิดใหม่อย่างเงียบๆ บ่อยครั้งที่เรามักถูกครอบงำด้วยความคิดเดิมๆ และมีขีดกรอบจำกัดการใช้ชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัว การหยุดคิดทบทวน และตั้งคำถามกับตัวเองต่อสิ่งเหล่านั้น เป็นหนทางสู่การเปลี่ยนแลง และทลายกรอบเดิมๆ ให้คุณได้มองเห็นมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต

3

การคิดใหม่อย่างเงียบๆ บ่อยครั้งที่เรามักถูกครอบงำด้วยความคิดเดิมๆ และมีขีดกรอบจำกัดการใช้ชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัว การหยุดคิดทบทวน และตั้งคำถามกับตัวเองต่อสิ่งเหล่านั้น เป็นหนทางสู่การเปลี่ยนแลง และทลายกรอบเดิมๆ ให้คุณได้มองเห็นมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต